Här hittar ni information om våra produkter

FAQ

Min fjärrkontroll är inte ansluten till mig elgolfvagn H&F X2R och X3R?

Se till att fjärrkontrollen har batteri och att den är påslagen på sidoknappen.

Ver 1: Håll in stoppknappen i mitten på fjärrkontrollen och håll kvar, starta golfvagnen och håll fortsatt kvar stoppknappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder.

Ver 2: Starta golfvagnen, håll in stoppknappen på fjärrkontrollen inom 2 sekunder och håll kvar stoppknappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder.

När Vagnen och fjärrkontrollen får kontakt blinkar stjärnan på fjärrkontrollen.

Lamporna lyser inte på handtaget på H&F vagnarna

Vi får ofta denna fråga och de som man tror är lysdioder är egentligen en beskrivning på hur lysdioden som sitter under batteritecknet precis framför fungerar